Panasonic RQ-J36 – vintage babe

„Vintage” magnetofon Panasonic RQ-J36- 03-01-2020

Panasonic walk3 Panasonic walk2

 

 

W dziejszych, cyfrowych czasach używanie kasetowych magnetofonów, a tym bardziej tych małych reporterskich straciło na znaczeniu. Chyba w najgorszym położeniu sa magnetofony monofoniczne używające minikaset które dysponują najmniejszymi prędkościami przesuwu 2,38 i najkrótszym czasem zapisu/odtworzenia kasety.a których głównym atutem w latach 80 -90 była poręczność.

 Today in digital era the use of cassette tape recorders and also even more reporter’s cassette dictaphones have lost it’s importance. Probably in worst position found themself dictaphones for use with mini-cassettes due to lowest 0,87″ /s speed and shortest time of play/ rec for one cassette anyway their advantage was their handful form.

Zanim jednak nastał ich czas, główni producenci elektroniki – Sony i Panasonic produkowali dyktafony do użytku z standardowymi kompaktowymi kasetami Philipsa i z prędkościa przesuwu 4,7cm/s.

Ponieważ te parametry techniczne były takie same jak w spopularyzowanych przez Sony i cenionych „Walkmanach” , nic nie stało na przeszkodzie żeby mogły być też wyprodukowane jako jednocześnie odtwarzacze muzyki podobnie jak Walkman Sony . Ale tylko nieliczne wyjątkowe konstrukcje zaprojektowano z takim przeznaczeniem gdyż w dyktafonie wymaga się w 95% techniki mono a do użycia jako odtwarzacz muzyczny konieczne już były dwa kanały i do tego adaptacja EQ do taśm chromowych i metalowych. To powodowało oczywiście wzrost ceny ponad cenę Walkmana i ponad klasyczny monofoniczny dyktafon kasetowy. Możliwe byłoby jeszcze dodanie autorewersu i radia i Dolby B ale wydaje się że takich zamiarów już nikt nie miał.

 

Before their good time arrived main producers of electronics – Sony and Panasonic elaborated dictaphones for use with standard Philips Compact Cassettes working with 1,75″/s

Their basic tech parameters were matching popularized by Sony and appreciated by most „Walkmans”so at the same time it was no impossible to make them to function as cassette music reproductor similar to Sony’s Walkmans.

 Anyway for dictaphone the mono technology is in 95% sufficient while to make above capacity were necessary two rec/play channels and usually switching EQ for Chrome or metal tapes so only few exceptional constructions were designed to meet such idea. This resulted of course in grow of tag price above classic Walkman and above classic mono dictaphone. It is imaginable to add to it autoreverse, radio and Dolby B/C but apparently seems no such intentions could be today traced.

Autor miał okazję kupic pierwszy metalowy model Walkmana Sony w 1983 roku w second handzie zagranicą jednak w owym czasie ich cena i trudność z nabywaniem w Polsce baterii w ogóle a do tego alkalicznych AA skłoniła go do wybrania mniej solidnego koreańskiego modelu z wbudowanym radiem który gwarantował długie mobilne słuchanie radia AM/FM na bateriach.

 

Dla już stacjonarnych warunków domowych autor zbudował dla niego podobne wzorniczo i wymiarami „klocki” – jeden zasilania sieciowego i drugi „klocek” wzmacniacza 2x 5W na TBA 790 Thompsona SGS nabywanych w BOMIS za 5 zł i w ten sposób kosztem mobilności uniezależnił urządzenie od cennych w 80 latach baterii i umożliwił podłączanie odtwarzacza wprost do dużych kolumn 15 W Jako gniazda do kolumn wykorzystał standardowe gniazdka i wtyczki od zasilaczy DC. . W ten sposób po połączeniu wkrętami w wzorniczą całość oddzielnych srebrnych „unitów” w początkach 80 lat powstała .może jedna z pierwszych mikrowież w Europie a na pewno najoryginalniejsza :) . Kasetę ładowało sie z góry po podniesieniu kieszeni gdyż odtwarzacz był na szczycie.

 

Being aboard in 1983 author had in second hand shop apparent opportunity to purchase „all metal” Sony Walkman model. It was original with build in microphone and two parallel sockets for two pairs of phones which allowed to talk between two listening persons using above microphone with push of button . Anyway at that time price and hardship to buy batteries in Poland and even more alcaline type turned him to choose build less strong Korean model equipped with internal radio which allowed little use of mobile supply power .

 Following later, due to surprising good quality and for already stationary home conditions, author decided to design and build looking and by dimensions similar „blocks” – one for mains DC supply and other block for audio power amplifier build with  Thompson SGS TBA 790 delivering 5 Watts per channel . He was lucky to „get” the ICs in shop for electronic scrap for as little as 1 cent as it was desoldered from scrapped radios. .

In that way with loosing only mobility, the gain was independence from precious in 1980ties batteries and made it possible to connect direct to good DIY shelf 15W speakers. For speaker connection were used small in dimensions standard DC supply plugs and sockets.

After units were joined with screws emerged may be one of first in Europe but surely very original silver color audio micro-tower . The cassette was loaded with lifting up  cassette pocket at top of tower and its capacity was playing stereo radio and stereo reproduction of Compact Cassettes .

Koleje losu zawiodły tę konstrukcję dawno do złomu A niedosyt „posiadania” tamtego metalowego solidnego i ciężkiego Walkmana Sony Po 33 latach się  odnowił. Wyróżniał się tym że posiadał wbudowany mikrofon i dwa równoległe gniazda do dwóch par słuchawek co umożliwiało rozmowę dwoch słuchającycch osób za pośrednictwem mikrofonu. Wystarczyło nacisnąć przycisk.

 

Later fate send that nice gear to scrap. But the wish of „possesion” to that metal bulky and heavy Sony came back after 33 years.

 

Poszukiwania wspomnianego modelu wykazały że jest wciąż poszukiwany też przez innych „oryginałów” na świecie . Z niewiadomych powodów, ale głównie kolekcjonerskich . Cena dziś ze względu na pierwszy model to około 600 – 700 USD i oferta na ebay na palcach jednej ręki . W 82 roku leżały w firmowych pudełkach szt za 5 USD:).

Search for any similar or that model within 3 years revealed that it is still on wishing list to also same weirds like author. For the unknown reasons but mainly for collector’s .Today price tag due to first walkman edition waves from 600 to 700USD and offer is little.

In 1983 complete in box was offered by mentioned second hand for 5USD each :) . It may possibly be explained that it was in 1983 model already out of production.

 Nic dziwnego więc że odnaleziona ostatnio inna oferta bardzo podobnie wyglądającego tyle że dodatkowo dyktafonu stereo czyli de facto ,mobilnego pełnego magnetofonu kasetowego typu walkman w własnymi mikrofonami a nazywającego sie „Stereo to go” z powodu zastrzeżenia nazwy „walkman” przez Sony wywołała ekscytację i szybka decyzję o kupnie za ok 50 USD.

DSCN1301 panasonic RQ-J36

 

No strange then, that when in 2019 another offer of looking similar model of additionally stereo dictaphone Panasonic (which means mobile full tape recorder in form of Walkman) with own stereo microphone and due to name „walkman” restriction called „Stereo to Go” had made excitement and quick move to buy in internet for something around 50 USD.

Panasonic RQ-J36 okazał się urządzeniem de facto działającym ale…w teorii. Nie do użytku. Bliższe zapoznanie się z niedomaganiami wykazało że musiał przeleżeć co najmniej 20 lat bez używania gdyż po otwarciu i wyjęciu pasek napędowy choć wciąż cały okazał się mocno skruszony. Na domiar złego dostęp do paska żeby chociaż go zmierzyć bardzo utrudniony – nawet wzrokowo . Przewidziano dla niego miejsce centralnie w środku złożonego z wielu części mechanizmu napedowego.

panasonic RQ-J36DSCN1306

 

 

Panasonic RQ-J36 revealed to be in fact operating but …in theory. Not usable. Close look at disorders unveiled that unit surely wasn’t used for may be 20 years – after opening the driving belt even still operating looked cracked at whole length. Worse, the access to that belt is hard even to look at and measure. The location in center of complicated made of small parts mechanical gear.

Pomimo fatalnej niestabilności przesuwu urządzenie odtwarzało nagrania na kasetach. Natychmiast ujawniła się ogromna różnica głośności kanałów lewego i prawego w słuchawkach – potencjometr balansu który posiada magnetofon umożliwiał tylko ciche słuchanie w prawie krańcowym położeniu . Niebędne były instrukcje serwisowe – jedna do modelu RQ-J36 opisująca układ głównie elektroniki i druga do modelu RQ 335 która wyjaśniała w jaki sposób można zdemontować mechanikę która jest dla obu taka sama. Okazało się że internet posiada.

 

Closing eyes at fatal unstability of tape movement gear reproduced cassette recordings.

Immediately was observed bad difference of loudness in left and right phones – balance potentiometer was allowing silent listening only in one side of balance pot position Was obvious that service manual for RQ-J36 for electronic part and another to RQ335 for mechanics for which is equal are unavoidable. Internet had them.

 

Zbadanie punkt po punkcie płytki i wymaganych napięć doprowadziło do miejsca w którym w poprzednich latach ktoś serwisujacy to urządzenie prawdopodobnie przez brak oryginalnego schematu w nadziei że robi cos dobrego, wyciął ścieżkę w tym osłabionym kanale. Ktoś pewnie inny wymienił układy scalone zapisu/odtwarzania z ktorych jak się domyślam jeden być może był uszkodzony. A potem po uzyskaniu złego rezultatu zapewne się poddał i rzecz trafiła do magazynku. . A przyznać trzeba ze te specyficzne układy są dziś prawie nieosiągalne Szczęśliwie po zmostkowaniu z powrotem siła odtwarzania obu kanałów stała się właściwa i jednakowa. Elektronika magnetofonu składa się z dwóch układów scalonych w każdym kanale – jeden specjalistyczny przedwzmacniacz napięciowy o przełączalnej funkcji i korekcji przy nagrywaniu i odtwarzaniu i drugi będący wzmacniaczem napięciowym i mocy dla wyjścia na słuchawki. Głowica uniwersalna i kasująca która w przypadku odtwarzania nie ma kontaktu z taśmą

.

Checking point by point the electronics by required in manual voltages leaded to place where in past years somebody who tried to service unit was misled  by probably missing schematics and unusual design Hoping for doing it better somebody  cut out in that faulty channel and removed part of conducting print. May be next or the same person replaced both pramp.  ICs of whom I presume one could be damaged. Due to previous modification the result could be no any good  so he had to gave up and place unit in „no hope store” Author must notice here that those ICs are today almost nowhere offered.

 

Lucky after the damaged  connection was bridged both channels became equal and no more disorders in electronics. It incorporates two ICs in each channel – one very specialized preamp dedicated for such tape recorders with adequate rec and play corrections and next preamp and power amp for driving the phones or speakers. Two heads – play/rec and erasing. Worth to notice that mechanics of unit assures that erasing head in play mode is not touching the tape which is advantage due to lowering  power and saving tapes and head. .

 

DSCN1313 DSCN1316

DSCN1311 DSCN1310

 

 

 

 

 

Uzyskanie stabilności przesuwu okazało się dużo bardziej absorbujące i czasochłonne. Ostatecznie autor musiał zmodyfikować wewnętrzny układ elektronicznej stabilizacji obrotów silnika a dodatkowo oczywiście wyjąć stary pasek, dokupić nowy o identycznym rozmiarze (co niekoniecznie musi być właściwe gdyż stary może być już rozciągnięty a producent dawno nieosiągalnego paska w instrukcji serwisowej przywołuje tylko numer katalogowy) i ponownie złożyć mechanizm co w internecie bywa określane dla tych modeli jako zajęcie do końca życia :) . Oszczedzę tych opowieści o blisko 3 tygodniach czekania na części i pracy. .

 

Achieving the smooth stability of tape transport was much more effort and time consuming. . Finally author was forced to modify internal electronics of micromotor to avoid oscillations of whole drive in running.Of course removed old driving belt for measurement and ordered new exactly same (this may be not the best way as old one may be expanded in time and producer of long time not available belt mentions only part number ).

Disassembling mechanics was one part but assembling back is commented by some who did it as like „lifetime job” :) . As for me it took some 1 hour – still hard. It’s better to save readers from details of almost three week waiting for parts assembling and troubleshooting the waving of transport .

Po szeregu dalszych koniecznych poprawek można sie pokusić o opisanie wrażeń.

 

Po pierwsze walkman/dyktafon stereo i dla porównania duży magnetofon stacjonarny różnią się głownie stabilnością przesuwu. Chociaż trudno to wychwycić nawet przy słuchaniu fortepianu to jednak autor prawdopodobnie długo będzie nieufny co do stałości  4,7cm/s cm/s w „stereo to go”

 

Natomiast co do jakości odtwarzania to nie ma rozczarowań bo jest tak dobra że może w jakimś stopniu konkurować z posiadanym magnetofonem stacjonarnym Bang Olufsen.

Ouvertura

 

After all done may be review of impressions . For comparison stationary very high class full remote autoreverse  cassette recorder in Bang Olufsen Ouverture.

 

 

 

At first such: mobile recorder and home type Bang&Olufsen cannot have equal stability of transport. Even it is hard to notice by ear in worst case of piano recordings author probably will expect fears in long time of some possible noregularities of  1,75 „/s. Tests show clearly they are, but surely in mechanical reproduction it is as far as  not noticeable normal. This may depend also on listeners tolerance. Question how much may be hard to answer due to even day to day changes of respond to measurements. This problem became main when the overall impression surpassed expectations and author started to deliberate the use of unit to easy recording of his music production. At actual moment the obstacle to achieving comparable to R2R quality may be stability and sure level of noise which for Panasonic may be accepted but not in case  audiophiles. Anyway the overall impression by ear in even classic or experimental music (without missed by many measurements) may be enough even for such user used to listen bang olufsen..

Chociaż ich ogólna równowaga brzmienia jest różna to trudno nazwać Panasonica „gorszym” – głównie ponieważ słucha się go przez słuchawki które mają swoje brzmienie. zakupione w komplecie słuchawki okazały się słabe ale posiadane i nieużywane od lat przez autora słuchaweczki Sony świetnie sobie radzą . B&O ma co jest oczekiwane szersze pasmo przenoszenia i pewniejszy przesuw. . Oba te magnetofony sa prześladowane szczególną zamierzoną cechą tzn automatyką poziomu zapisu. Obydwa nie mają przez to wskaźników wysterowania i bez reklamacji zapisują nawet bardzo słabe sygnały co jednak naraża wtedy słuchacza na zauważalny poziom szumów.

 

Their tonal balance is not the same but Panasonic is build to play with small phones having also own character. Phones supplied in complete shown weak but author’s long time not used and pulled out button type Sony does good job.  Big headphones play it better . B&O recorder shows even by ear wider band and more confidence to transport. Both recorders are hunted by deliberated future – automatic recording level. Thus both do not have input level indicators and without refuse they record even very small signals. This may result in significant proportion of recorded noise .

 

Trzeba wspomnieć że automatyka w Panasonicu jest typu szybko i mocno reagującego gdy w Bang Olufsenie jest mniej energiczna i ma mniejszy zakres. Panasonic posiada podłączenie zewnętrznych mikrofonów stereo ale przy odpowiednio zmniejszonym poziomie sygnału wejściowego można nagrywać też z linii. Wykonane nagrania z linii są bardzo dobre choć puryści audiofile zauważą rożnicę.

 

Worth to mention that above automatic responds in Panasonic quicker and stronger while in B&O it is dedicated to music material. Panasonic has two sockets to connect two (stereo) external microphones to which may be connected (if adequately damped ) line signal for recording. – still bearing in mind automatic future and no tolerance to such practice by audiophiles. .

Panasonic zapisuje też oczywiście własnymi elektretowymi mikrofonami zewnętrzny dźwięk w systemie stereofonicznym. Gwarantowane przez producenta zakres 50Hz – 10 kHz później jest świetnie i co najważniejsze bez „podbarwień” odbierany w słuchawkach albo głośnikach.

Panasonic records of course with it’s own electret pair of microphones in stereo. Granted by producer range 50Hz to 10kHz is then without noticeable coloring reproduced in phones or speakers..

Moc odtwarzania na 16 ohm to około 0,58W!! – więc jest możliwe też całkiem głośne słuchanie a może nawet ( nie sprawdzone) na małe głośniki. Przy odpowiednio dużym poziomie akustycznym nagrań szumy sa nie narzucające się a nawet można powiedzieć znikome ale istnieje też wtedy obawa o przesterowanie. . To dowodzi ze opinia panująca na świecie o tym „maluszku” że jest on czasem wymieniany jako najlepszy z wszystkich stereo „nagrywaczy” koncertów gig na żywo ma sens. Oczywiście trzeba dodać łyżkę dziegciu że w cichych warunkach magnetofon również będzie nagrywał własny hałas napędu. Dlatego dla nagrań z własnych mikrofonów lepiej zakładać wyciszający nieco oryginalny futerał.

Output power to 16 Ohm is declared  0,58W !! – possbly it may drive small speakers but not tested by author. recording at enough input level the noise is not noticeable, even not heard comparing to sound but much overloading of input may lead to distortion This prooves that the opinion of hobbysts in other countries abot this „babe” as best of all known stereo recorders to gig concerts has some sense.

There is one disadvantage to be mentioned – in silent conditions recorder will record his own transport noise as well. For this reason it is good sense when recording with own mics to place it in original plastic/textile cover.

 

 

Panasonic walk6

Potencjometry volume i balans działają bez żadnych zakłóceń i luzu i można powiedzieć „jak nowe” (36 lat) . Trzeba wspomnieć że nie maja wpływu na nagrywanie za to mają wpływ na monitorowanie nagrywania w słuchawkach.

 

Volume potentiometers, balance operate without disorders like „new” (36 years old). They do not affect recording, only recording monitoring in phones.

Gniazda połączeniowe zewnętrznych mikrofonów i słuchawek sa bez problemu. Przewijanie pauza, przełącznik mono stereo przy nagrywaniu i odtwarzaniu i przełącznik taśm norm, chrom,. metal bez zarzutu. System napędowy umożliwia podsłuch przy przewijaniu wobie strony . Autostop prawidłowy ale brak go przy przewijaniu. Sprawny i przydatny okazał się malutki mechaniczny licznik tasmy.

 

Connectors to external mics and phones work no problem. Rewinding, pause, mono stereo switch at recording and play and tape type switch no any problem. Unit offers cue control at winding in both sides. Automatic stop works good except no stop to winding. Useful and working is small mechanical tape counter.

Zwraca uwagę niski pobór prądu przez napęd – około 20 mA. Dla akumulatorów 4×1,2V 2000mAh moze to oznaczać że sam napęd moze na nich działać nawet 100 godzin a jesli to jest nawet niemożliwe to wciąż wynik jaki osiągały najlepsze Sony czyli 25 godz. na bateriach jest w zasięgu. Po osiągnięciu napięcia poniżej 4V gaśnie dioda wskazująca zasilanie co oznacza konieczność wymiany ogniw ale wciąż można dalej słuchać. Waga urządzenia – ze względu na duży udział metalu w napedzie i 4 baterie AA to niecałe 0,5 kg.

 

Panasonic is designed to work with 4xAA 1,5 batteries or connection to mains DC 6 V supply. Worth to mention is also relaitively small current requirement for drive – about 20 mA For chargeable NiCd batteries 4×1,2 V 2000mAh transport may operate theoretically even 100 hours. Facing that it is impossible theory, still best Sony results like 25 hours may be in range. When voltage falls below 4V indicating diode gets dark which means recharging/ replacement.. Even then unit works. Weight due to metal internal build and 4xAA batteries almost 0,5 kg.